โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Welcome back to school ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียน

โรงเรียนเลิศหล้าขอต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนสู่ภาคเรียนที่ 1/2563 และขอขอบคุณผู้ปกครอง และเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทาง และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีค่ะ
ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่นี้ขอให้เด็กๆทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส พร้อมและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนตลอดภาคเรียนค่ะ
ดูเพิ่มเติม :