โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ภาพกิจกรรมจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3-4

จากการจัดกิจกรรมฯในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาทั้งสี่สัปดาห์ โรงเรียนเลิศหล้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน รวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคยในการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะคะ
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนักเรียน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และสำหรับภาพถ่ายน่ารักๆ จากกิจกรรมที่บ้านของนักเรียนด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :