โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

งดเล่นเครื่องเล่นและงดใช้สนามฟุตบอล ช่วงสถานการณ์พิเศษ

งดเล่นเครื่องเล่นและงดใช้สนามฟุตบอล ช่วงสถานการณ์พิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของภาครัฐ และมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียน

ดูเพิ่มเติม :