โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการรับนักเรียนในวันฝนตก

ภาพบรรยากาศการรับนักเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีฝนตกโปรยปรายลงมาเป็นระยะ ทำให้การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้น พ่อครู แม่ครูต่างทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ รวมถึงช่วยกันแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเต็มกำลังด้วยการนำข้อเสนอแนะ วิธีการต่างๆ ตามที่ผู้ปกครองได้แนะนำมาอย่างเป็นกัลยาณมิตรมาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาจราจรจะคลี่คลายลงไปไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากผู้ปกครองทุกท่าน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนมีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนน เคารพซึ่งกันและกัน และเป็นกำลังใจสำคัญให้พ่อครู แม่ครู โรงเรียน มาโดยตลอดค่ะ

ดูเพิ่มเติม :