โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นผิวที่มีการสัมผัสทุกวัน

"ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นผิวที่มีการสัมผัสทุกวัน"
.
หนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของโรงเรียน
.
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โรงเรียนจะมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ห้องเรียน iMac คุณครูจะดูแลทำความสะอาด ทั้ง จอ คีย์บอร์ด เม้าส์ โต๊ะ เก้าอี้ หลังจบคาบเรียนทุกคาบทุกวัน 
.
สำหรับนักเรียน มีการทำความสะอาดมือด้วยสเปรย์หรือ เจล แอลกอฮอล์ ทุกครั้ง ก่อน-หลัง การใช้ห้องปฏิบัติการค่ะ
ดูเพิ่มเติม :