โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2561 ได้เสร็จสิ้นแล้ว หลังจากการหาเสียงของตัวแทนผู้สมัคร 3 พรรค ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรครวมพลังเลิศหล้า ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครักเลิศหล้า ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเลิศหล้าพัฒนา ทุกพรรคได้ทำการหาเสียงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 8 มิ.ย.61 ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเสียง ผลคะแนนการเลือกตั้ง หมายเลข 3 พรรคเลิศหล้าพัฒนา ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษานี้ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ และเป็นผู้นำในโครงการต่าง ๆ ตามแนวนโยบายของพรรค ซึ่งผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการครูและสอดคล้องตามแนวนโยบายของโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :

วิดีโอ