โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้เด็ก ๆ ฝึกการสังเกต สัมผัส ทดลองและลงมือปฏิบัติจริง พร้อมกับประดิษฐ์ชิ้นงานกลับไปเล่นที่บ้านด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :