โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรม รางวัลรักการอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม

“การอ่านช่วยเสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านความคิด สติปัญญา ช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล นอกจากนั้นยังทำให้จิตใจสงบมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย”

.

ผลจากการอ่านหนังสือได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด

-นักเรียนระดับเตรียมอนุบาลศึกษาและอนุบาลศึกษา อ่านได้ทั้งหมด 13,802 เรื่อง

-นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อ่านได้ทั้งหมด 15,317 เรื่อง

.

โรงเรียนจึงขอมอบรางวัลรักการอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม โดยให้เด็ก ๆ แต่งกายชุด “ฝาแฝด” มาโรงเรียน ในวันที่ 14 กันยายน 2563ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยค่ะ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับเด็ก ๆ ในวันนี้

.

ขอแสดงความยินดีกับยอดนักอ่านตัวน้อยทุกคนนะคะ รางวัลเดือนต่อไปจะเป็นอะไรดีนะ มาอ่านหนังสือกันเยอะ ๆ แล้วช่วยกันโหวตนะคะ

ดูเพิ่มเติม :