โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมชมรม ระดับชั้นประถม-มัธยม

กิจกรรมชมรม นักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม ของโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จัดเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหา ความชอบ ความสนใจและความถนัดตามความสามารถของผู้เรียน และได้เลือกเรียน ตามความสนใจนั้น เพื่อพัฒนาตนเองต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีชมรมให้นักเรียนเลือกหลากหลายชมรม ได้แก่ Walk and run, บ้านนักวิทย์, วิทย์ kids สนุก, สงบสว่างที่กลางใจ, Cover Dance , ฟุตบอล , Music & MV, คณิตคิดสร้างสรรค์, นาฏศิลป์, ทำเอง เล่นเอง, จิตรกรตัวน้อย, โลกสวยด้วยมือเรา, STEM, การละเล่นพื้นเมือง, ฟุตบอล , แบดมินตัน, วิทยาศาสตร์การกีฬา, แชร์บอล, คณิตคิดทั้งคืน, ประวัติศาสตร์, รักวรรณคดี, คัดไทย ด้วยใจ, ท่องไปทั่วไทย เที่ยวไปทั่วโลก, 2048, Social Movie, ปั้นของจิ๋ว, วิทยาศาสตร์การเกษตร, ศิลปะสร้างสรรค์, รักโลก, บาสเกตบอล,ศิลปะ

ดูเพิ่มเติม :