โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก (dT) และ โปลีโอ (OPV) ชั้นป.1,ป.6

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ได้รับการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จากศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT) และ หยอดโปลีโอ (OPV) ตามแผนงานอนามัยควบคุมโรค ให้กับนักเรียนระดับชั้นป.1 และ ป.6 โดยโรงเรียนจัดให้นักเรียนเข้ารับวัคซีน ในวันที่ 8 ต.ค. 63 (ชั้น ป.1) และ 9 ต.ค. 63 (ชั้น ป.6)

ดูเพิ่มเติม :