โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ชมรมเกษตรร่วมใจ อ.3

"ถั่วงอกแม่เอ๊ยยย !! ถั่วงอกทั้งขาวทั้งอวบ มาแล้วจ้าาาา" . ตัวแทนนักเรียนของชมรมเกษตรร่วมใจ ชั้นอ.3 นำผลผลิตทางการเกษตรที่เด็ก ๆ ในชมรมร่วมกันเพาะปลูก มาจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นตัวอย่างของการฝึกนักเรียนให้เรียนรู้การปฏิบัติจริง กล้าแสดงออก ตั้งแต่การพูดเชิญชวน การจำหน่าย การส่งและรับ การคิดจำนวนตัวเลขต่าง ๆ และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนหมู่มากในสังคมค่ะ

ดูเพิ่มเติม :