โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

รับรางวัลรักการอ่าน ประจำเดือนกันยายน 2563

ยินดีกับยอดนักอ่านประจำเดือนกันยายน 2563 ทุกคนนะคะ ผลจากการอ่านหนังสือได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด

-นักเรียนระดับเตรียมอนุบาลศึกษาและอนุบาลศึกษา อ่านได้ทั้งหมด 15,218 เรื่อง

-นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อ่านได้ทั้งหมด 16,044 เรื่อง

โรงเรียนจึงมอบรางวัลรักการอ่าน ประจำเดือนกันยายนโดยให้นักเรียน ด้วยการแต่งกายชุดไทย หรือ ลายดอก เพื่อสอดคล้องกับวันลอยกระทงที่ใกล้จะมาถึงนี้ มาโรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 63 และพิเศษเพิ่มเติม คือ การแต่งกายในธีม วันฮาโลวีน มาโรงเรียนในวันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63 ในโอกาสวันฮาโลวีนนี้ด้วยค่ะ โดยมีท่านผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม

“การอ่านช่วยเสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านความคิด สติปัญญา ช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล นอกจากนั้นยังทำให้จิตใจสงบมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย” อย่าลืมอ่านหนังสือกันเยอะ ๆ นะคะ เพื่อลุ้นรางวัลในครั้งถัดไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :