โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมวันคริสตมาส

 เชิญชวนนักเรียนแต่งกายมาโรงเรียนในธีม วันคริสตมาส

ดูเพิ่มเติม :