โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดทำการ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ถึง 3 ม.ค. 64

หยุดทำการ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ถึง 3 ม.ค. 64

ดูเพิ่มเติม :