โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.5

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.5

ดูเพิ่มเติม :