โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศ หยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 มีผู้ได้รับเชื้อเดินทางไปในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ อยุธยา นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ สมุทรปราการ ปทุมธานี โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ในเขตบางซื่อและเขตบึงกุ่ม (ตลาดนวลจันทร์) พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เฝ้าระวัง 4 ราย ตามรายงานข่าวของ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
   
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ในช่วงสองวันที่ผ่านมา จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่มีนักเรียนและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและเป็นการลดความเสี่ยง โรงเรียนจึงประกาศให้หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงระหว่างวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 รวม 14 วัน (8 วันทำการ) และให้เปิดเรียนตามปกติในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 

นอกจากนี้โรงเรียนได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน (คุณครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้านและคนงาน)  ดังนี้

1.จัดทำแบบฟอร์ม การกรอกข้อมูลไทม์ไลน์ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงที่ประกาศหยุดเรียนเพื่อจัดส่งให้แก่ครูประจำชั้นในช่องทางไลน์ 

2.บุคลากรของโรงเรียนห้ามเดินทาง เข้าไปในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ การเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดปีใหม่จะต้องเป็นสถานที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ งดการสังสรรค์และการเข้าไปในที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก      ให้ดูแลและระมัดระวังตนเองอย่างเข้มงวดและแจ้งไทม์ไลน์ส่งให้กับหัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นประจำทุกวัน

3.บุคลากรของโรงเรียนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงด้วยรถสาธารณะ ให้หยุดและเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน โดยให้ Work From Home ตามมาตรการของภาครัฐ


 
 4.ในช่วงระหว่างที่หยุดเรียน คุณครูจะวางแผนการเตรียมการสอนชดเชยในรูปแบบของการเพิ่มเวลาเรียน และ/หรือ เพิ่มชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระหว่างที่หยุดการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาข้างต้น ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางไลน์ครูประจำชั้น และ Facebook ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ล็อคดาวน์นักเรียนอยู่กับบ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ชุมชนแออัด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สุ่มเสี่ยงทุกแห่ง

จึงเรียนชี้แจงและประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ดูเพิ่มเติม :

ดาวน์โหลด