โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ 4-31 มกราคม 2564หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงศึกษาธิการ

ดูเพิ่มเติม :