โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดทำการ วันที่ 16 มกราคม 2564

หยุดทำการ วันที่ 16 มกราคม 2564 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

ดูเพิ่มเติม :