โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศเกียรติคุณ คุณครู

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ขอแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณ คุณครูและบุคลากร ผู้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ร่วมกันพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคลากรของโรงเรียนอันทรงคุณค่าและปฎิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะอย่างยิ่ง

 โอกาสนี้โรงเรียนได้จัดมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมทองคำแท่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปี10 ปี15 ปี20 ปี, 25 ปี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ไม่สาย ไม่ขาด ไม่ลาตลอดปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติม :

ดาวน์โหลด