โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 ก.พ. 64

เตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 ก.พ. 64 ทุกระดับชั้น โปรดปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และวางแผนการเดินทาง 

 
ดูเพิ่มเติม :