โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม ป.1

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ได้รับความร่วมมือจากพยาบาลอนามัยโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ปกครองตอบรับอนุญาตการรับวัคซีนดังกล่าว ของนักเรียนที่ยังรับวัคซีนไม่ครบในปีการศึกษา 2563

ดูเพิ่มเติม :