โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

การแข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee Contest 2020) ประจำปีการศึกษา 2563

การแข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee Contest 2020) ประจำปีการศึกษา 2563

การแข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee Contest 2020) ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทยอยจัดการแข่งขันภายในโรงเรียน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 22 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 64 โรงเรียนจะนำภาพบรรยากาศการแข่งขันส่งมาให้ชมทุกวันค่ะ

ดูเพิ่มเติม :