โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

บรรยากาศการเข้ารับแบบเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการเข้ารับแบบเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ให้กับนักเรียน ประกอบด้วยการเรียนผ่าน Google classroom, Google Meet, Facetime, ส่งคลิปวิดีโอ มอบหมายงาน แบบฝึกทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ลงมือทำที่บ้าน ระหว่างวันที่ 1–11 มิถุนายน 2564 นี้

ผู้ปกครองระดับชั้นตอ.-อ.3 ทุกท่านและผู้ปกครองระดับชั้นป.1-ม.3 ที่ชำระค่าแบบเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถขับรถเข้ารับได้ที่บริเวณห้องโถงอาคาร 1 โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งคุณครูจะจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

โปรดติดต่อเข้ารับตามวัน-เวลาที่กำหนด เพื่อโรงเรียนจะอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วค่ะ

ดูเพิ่มเติม :