โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

การเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

บรรยากาศการเรียนแบบ Online ระหว่างวันที่ 1-11 มิ.ย. 64 ที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  เป็นการเตรียมความพร้อมเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ เพื่อความต่อเนื่อง สำหรับการมาเรียนที่โรงเรียน เมื่อเข้าสู่การเรียนแบบ On Site อีกครั้ง (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของภาครัฐ)

ดูเพิ่มเติม :