โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ผลลัพธ์ที่ดี...มาจากทีมที่ดี

เบื้องหลังการทำงานเป็นทีมของคุณครูอนุบาล ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ร่วมกันคิด วางแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน โดยวิเคราะห์เนื้อหาแผนการสอนประจำวันจากหน่วยการเรียนรู้ และร่วมกันออกแบบ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ออกมาด้วยรูปแบบต่าง ๆ จากนั้นนำสื่อที่ผลิตได้ มาประกอบกับเนื้อหาความรู้ ทำการทดลองซักซ้อม แก้ไขปรับปรุงใหม่หลายต่อหลายครั้งเพื่อความสมบูรณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอนของแต่ละวัน

 

คลิปการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอสู่สายตาของนักเรียนและผู้ปกครอง เพียงคลิปละ 10-20 นาที แต่คุณครูทุกท่านต่างมุ่งมั่น ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ แม้จะใช้เวลาในการเตรียมการหลายวัน ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกกับการเรียนในรูปแบบ Online ไม่แพ้การเรียนแบบ On Site ที่โรงเรียนค่ะ 

ดูเพิ่มเติม :