โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าอุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัศรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าอุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัศรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ดูเพิ่มเติม :