โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดทำการ วันที่ 24-26 , 28 กรกฎาคม 2564

หยุดทำการ วันที่ 24-26 , 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10

ดูเพิ่มเติม :