โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศวันหยุดพักการเรียน

ประกาศวันหยุดพักการเรียน

ในวันเสาร์ที่ 24 - วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม :