โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา 

ดูเพิ่มเติม :