โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

ดูเพิ่มเติม :