โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พ.ศ. ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ "ลายสือไทย" ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงมาจากอักษรมอญและเขมร มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายและเสียงต่างๆ ในภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น "อักษรไทย" ที่เราใช้กันในปัจจุบันนั่นเอง

ดูเพิ่มเติม :