โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ระดับชั้นประถม 3-4 ซึ่งเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 5-6 ปี

ดูเพิ่มเติม :

วิดีโอ