โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เปิดเรียน On-Site เป็นวันที่สี่

วันที่สี่ของการเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/64
นับจากการเปิดภาคเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 จนถึงวันนี้ซึ่งเป็นการเปิดเรียนแบบ On-Site เป็นวันแรกของน้องเล็กระดับชั้นอนุบาล 2-3 และพี่ประถม 3 , ประถม 5 ด้วยมาตรการที่ยังคงเข้มข้นต่อเนื่อง ในเรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการดำเนินการของโรงเรียน ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ไม่เพียงแต่จะผ่านการพิจารณารับรองจากภาครัฐทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนเองก็ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้นอีกด้วย
วันนี้จะเป็นวันที่นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนครบทุกระดับชั้นแล้วค่ะ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีและสร้างความปลาบปลื้มให้กับคุณครู ที่เห็นนักเรียนทุกคนสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องตามหลักเบื้องต้นทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม และรับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายทุกเช้าก่อนเข้าพื้นที่อาคารและในตอนกลางวันก่อนขึ้นชั้นเรียน สำหรับน้องเล็กชั้นอนุบาล 2-3 ก็สามารถเดินทางไปห้องเรียนของตนเองได้ โดยมีคุณครูเวรประจำวันดูแลตามจุดต่าง ๆ ตลอดทางเดิน หรือการช่วยเหลือตนเองในระหว่างวันทั้งการล้างมือ การทานอาหารเครื่องดื่ม หรือแม้แต่การเข้าห้องน้ำ
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานกลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งและยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมจากท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
ดูเพิ่มเติม :