โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ตรวจ ATK คุณครู บุคลากรของโรงเรียนครั้งที่ 2

วันนี้คณะครูทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ บุคลากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน พ่อบ้านและคนปรุงอาหารร้านอาหารของโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 214 คน ได้เข้ารับการตรวจ ผ่านชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen test kit (ATK) ครั้งที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และพยาบาล รามอินทราเฮลท์สหคลินิก ผลปรากฏไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด ทั้งนี้โรงเรียนจะจัดการตรวจ ATK ครั้งต่อไปทุก ๆ สองสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลนักเรียนของเราต่อไปค่ะ

.

ไม่เพียงแต่คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ทำการตรวจ ATK เท่านั้น สำหรับนักเรียนทุกคนรวมทั้งผู้ปกครองทุกคนที่จะเข้ามาติดต่อที่โรงเรียนก็จะต้องทำการตรวจด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Sandbox

.

จึงขอให้ผู้ปกครองโปรดมั่นใจและสบายใจว่ามาตรการของโรงเรียนเป็นมาตรการที่เข้มงวดและปลอดภัยที่สุดสำหรับนักเรียนของเราทุกคน

ดูเพิ่มเติม :