โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญและคณะ เป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์อย่างมากและกล่าวชื่นชมการดำเนินงานตามมาตรการของโรงเรียนที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ดูเพิ่มเติม :