โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

Big Cleaning

โรงเรียนจัด Big Cleaning เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันในช่วงระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เว้นระยะของการเพาะเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ คณะครู แม่บ้าน พ่อบ้านและช่าง ร่วมมือกันเช็ด ล้าง ทำความสะอาด อาคารสถานที่ รวมทั้งสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน ห้องพักครู ห้องประกอบต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ทางเดิน ราวบันได ลูกบิดประตู เครื่องเล่น ห้องอาหาร ห้องน้ำ ยิมเนเซียม ฯลฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ดูเพิ่มเติม :