โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (นักเรียนระดับชั้นป.5)

ดูเพิ่มเติม :