โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมเพื่อนคู่คิด มิตรเพื่อลูก

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จัดกิจกรรม “เพื่อนคู่คิด มิตรเพื่อลูก” ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน และโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้บุตรหลานของเราได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านสังคม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้เติบโตมาเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกค่ะ ทั้งนี้โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความร่วมมือเป็นอย่างดี คำติชม รวมถึงกำลังใจกับทุกๆ กิจกรรมด้วยนะคะ

ดูเพิ่มเติม :