โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ศึกษาโครงสร้างและระบบอวัยวะภายใน ผ่านการทดลองผ่ากบ ในวิชา Science

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เรียนรู้การทดลองผ่ากบในวิชา Science เพื่อศึกษาโครงสร้างระบบอวัยวะภายใน รวมถึงศึกษาหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ โดยการแบ่งกลุ่มชมการสาธิตจากคุณครูชาวต่างประเทศและลงมือปฏิบัติเพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างอวัยวะภายในของมนุษย์และกบ กิจกรรมนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในระดับการศึกษาชั้นที่สูงขึ้นต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :