โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

นักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าระดับชั้นมัธยมศึกษาเยี่ยมชมงาน MUIDS Open House

นักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าระดับชั้นมัธยมศึกษาเยี่ยมชมงาน MUIDS Open House 2018 คณะครูโรงเรียนเลิศหล้าร่วมกับผู้ปกครองนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเยี่ยมชมงาน MUIDS Open House 2018 ณ หอประชุม Auditorium โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ อาทิ Math Science Lab Fine Arts Multimedia Technology Library และอื่นๆ พร้อมแนะนำหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ฟังการเสวนาจากบุคลากร ศิษย์เก่าและตัวแทนผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องจากศิษย์เก่าเลิศหล้าที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมภาพกิจกรรมได้เลยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :