โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

The 25th Student Cultural Exchange Program

ขอต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน เข้าสู่โครงการ The 25th Student Cultural Exchange Program ณ เมืองแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6 -27 ตุลาคม 2561 วันนี้เด็กๆ พร้อมออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากกรุงเทพมหานครไปยังโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ ด้วยเที่ยวบิน QR0981 และเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ด้วยเที่ยวบิน QR0009 ซึ่งตามกำหนดระยะเวลานักเรียนจะเดินทางถึงเวลา 07.05 น. (เวลาประเทศอังกฤษ)

คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้า ขอให้เด็กๆ ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในต่างประเทศ เพื่อนำมาเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :