โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Lertlah School Division P5 – P6 Football Tournament Competition

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า จัดให้มีการแข่งกีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2561 (Lertlah School Division P5 – P6 Football Tournament Competition) ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คณะครูและนักเรียนระหว่างกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างมิตรภาพใหม่ๆจากเพื่อน พี่น้องต่างสาขา โดยลูกๆนักกีฬาทุกคนได้รับขวัญและกำลังใจอันดี จากทั้งคณะครูและผู้ปกครอง ที่มาส่งแรงเชียร์กันอย่างใกล้ชิดติดขอบสนาม 

โรงเรียนเลิศหล้าขอชื่นชมนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนกิจกรรม และร่วมเป็นกองเขียร์สร้างสีสันเป็นแรงใจให้กับนักกีฬาทุกคน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกๆเลิศหล้าในการดำเนินชีวิต และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความสามารถอย่างรอบด้าน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เก่ง และมีความสุข" ต่อไป โดยผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเลิศหล้า

ดูเพิ่มเติม :