โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้าจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกิจกรรมการซ้อมอุบัติภัยครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะครูโรงเรียนเลิศหล้าและผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงบางแค (คุณจิรพัฒน์ กุลสุ) มาร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหารือแนวทางในการซ้อมอพยพเคลื่อนย้ายนักเรียนโดยจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น เพื่อให้การเคลื่อนย้ายออกจากอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ลดการสูญเสีย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คุณครู และบุคลากรทุกคนเป็นสำคัญค่ะ

ดูเพิ่มเติม :