โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ป.3

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ที่โรงเรียนจัดเพื่อฝึกระเบียบพื้นฐานเบื้องต้นและเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนหมู่มาก เรียนรู้การมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้มีจิตอาสา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต โดยจัดแบ่งการเข้าค่ายเป็น 2 วัน คือ
•วันที่ 24 ธ.ค. 61 ระดับชั้น ป.1-ป.3
•วันที่ 25 ธ.ค. 61 ระดับชั้น ป.4-ป.5

ดูเพิ่มเติม :