โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

สวดมนต์ส่งท้ายปี 2561

โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ ให้กับคุณครู เพื่อเป็นการฝึกสมาธิและฝึกจิต ให้เป็นผู้มีความสงบ รู้ตื่น รู้เบิกบาน รู้ตัวรู้ตน โดยมีอาจารย์ชัชมน เกิดผล ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาลศึกษาเป็นผู้นำกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวจะจัดในช่วงเวลา 17.00-18.00 น. ในฝึกปฏิบัติในทุก ๆ เดือน สำหรับเดือนธันวาคม โรงเรียนใช้โอกาสนี้ในการสวดมนต์ เพื่อ ส่งความสุข ส่งท้ายปี 2561 ในวันที่ 27 ธ.ค. 61 ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :