โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กีฬาสีระดับชั้นประถม - มัธยม (รอบคัดเลือก)

การแข่งขันกีฬาสี ระดับชั้นประถม-มัธยม ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนรักในการเล่นกีฬาและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้การมีสติ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของผู้มีใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง โดยโรงเรียนแบ่งการแข่งขัน ดังนี้

วันที่ 26-27 ธ.ค. 61 (รอบคัดเลือก) 

วันที่ 11 ม.ค. 62 (รอบชิงชนะเลิศ)


ดูเพิ่มเติม :