โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศเกียรติคุณ คุณครูและบุคลากร ประจำปี 2561

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากร ผู้ทรงคุณค่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและอุตสาหะ อบรมดูแลนักเรียน ทั้งพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง


ในโอกาสนี้โรงเรียนได้จัดมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมทองคำแท่ง มอบเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่คุณครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี , 15 ปี , 10 ปี และ 5 ปีตามลำดับ ทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูและบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ไม่สายและไม่ลาตลอดปีการศึกษา 2561 
ดูเพิ่มเติม :