โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

Saturday Acting Classes and Workshop By Lertlah&Lifelab

การเรียนการสอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางทีมครูผู้สอนได้ฝึกให้เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้ผ่านการเล่น และแสดงออกเป็นตัวละครในเรื่องราวต่างๆ ตามบทบาทสมมติ ที่ถูกสร้างขึ้นตามความคิดของตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการ ได้ใช้สมองทั้งทางด้านอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพอย่างรอบด้านอีกด้วยค่ะ ซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรม ทางทีมครูผู้สอนได้ร่วมพูดคุยถึงการเรียนการสอน และพัฒนาการของเด็กๆ อีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :