โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

คณะลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเลิศหล้าเดินทางไปบริจาคสิ่งของพร้อมด้วยทุนทรัพย์ ณ บ้านเฟื่องฟ้า

เมื่อวันคริสมาสต์ที่ผ่านมา คณะลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเลิศหล้า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของพร้อมด้วยทุนทรัพย์จากกิจกรรม Sharing is Caring Day เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

นอกจากนี้เหล่าลูกเสือ- เนตรนารียังได้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านการเล่นเกม ร้องเพลง และเล่านิทานพร้อมแสดงบทบาทสมมติให้กับน้องๆได้ฟัง กิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะช่วยสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้กับลูกๆเลิศหล้า ผ่านการสร้างความดีด้วยการส่งต่อความสุข และมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาส ลูกๆเลิศหล้ารู้สึกอิ่มบุญ อิ่มใจ และมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข เป็นการช่วยกล่อมเกลาให้ลูกๆมีจิตใจที่อ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ ดี เก่ง สุข ต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :