โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเสริมสร้าง และกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค ซึ่งวัคซีนชนิดนี้มีความจำเป็น และเด็กทุกคนควรจะได้รับตามแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่ะ

ดูเพิ่มเติม :